Page 5 - Askolan Palveluhakemisto 2020-2021
P. 5

Kunnanjohtajan tervehdys

    Minulla on ilo ja kunnia kir-
    joittaa tämä kunnanjohtajan
    tervehdys palveluhakemistoon
    jo toista kertaa. Osaltaanhan
    palveluhakemisto on myös kä-
    tevä hakemisto Askolan kunnan
    palveluyhteystietoihin. Se on
    yksi syy siihen, että Askolan
    kunta on osaltaan mukana ra-
    hoittamassa palveluhakemiston
    tekemistä ja julkaisemista.

    Kunnan puhelinnumeroita ja palvelupisteiden osoitteita
    olennaisempi osa palveluhakemistoa ovat toki askolalaisten
    yritysten ja yhteisöjen yhteystiedot. Kannustan kaikkia käyt-
    tämään aktiivisesti palveluhakemiston yrityksiä ja mainosta-
    maan niitä myös kunnan ulkopuolelle. Vahva yritysten talous
    Askolassa luo osaltaan mahdollisuuksia myös kunnan kautta
    tuleviin palveluihin, vaikka kunnan itsensä onkin mieles-
    täni syytä keskittyä lähinnä lakisääteisiin velvoitteisiinsa.

    Tämä palveluhakemisto on oiva työkalu myös itseä tai omia
    läheisiä kiinnostavien yhdistysten yhteystietojen löytämi-
    seen. Toivottavasti niistä löytyy mahdollisimman monelle
    paitsi kiinnostavia harrastuksia, myös oma yhteisöllinen
    joukko, jossa on hyvä olla ja tehdä yhdessä. Olen samaa
    mieltä kuin kaksi vuotta sitten palveluhakemistoon kirjoit-
    taessani. Ihminen on kokonainen vasta osana yhteisöään.


    Jouni Martikainen
    kunnanjohtaja
    Askolan kunta
    Askolantie 30
    07500 ASKOLA


                               5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10